Algemene voorwaarden - DinkyBee Speelgoed

1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Dinkybee worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: houten speelgoed, buitenspeelgoed, buitenspel artikelen.

Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Dinkybee en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. Dinkybee heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.3. Niets van deze site mag zonder toestemming van Dinkybee vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief  21% BTW. De verzendkosten worden bij de bestelling extra afgerekend.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Dinkybee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

3.3. Elke Actie en/of korting is niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen.

4. Betaling
Dinkybee biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen.

Overschrijving, Paypal, Visa, Mastercard, Bancontact, Ideal, RES

5. Levering
5.1. Alle  artikelen, worden opgestuurd mits betaling van verzendkosten.

5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal Dinkybee de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen.

5.3. Dinkybee behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Dinkybee. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.4. Dinkybee is niet aansprakelijk indien een aan huis geleverd pakket retour komt door een adresfout. Let er dus altijd op dat u het juiste adres en telefoonnummer opgeeft. De naam van de bestemmeling op het pakket moet ook steeds overeenkomen met de naam op de postbus en deurbel.

6. Retour – 14 dagen bedenktijd
U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van het retour. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Dinkybee.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten

7. Garantie
Dinkybee hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie niet op producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. Dinkybee kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. Dinkybee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

8.2. Dinkybee is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8.3. Klachtenregeling
8.3.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.3.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.3.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.3.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
8.3.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
8.3.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

9. Bedrijfsgegevens
Dinkybee is een onderdeel van:
VMmedia
Duivenkeetstraat 17
9280 Lebbeke
België

BTW: BE0896.394.024
Rekeningnr.: KBC: 731-0139505-91
IBAN: BE23 7310 1395 0591
BIC/SWIFT: KREDBEBB