Voorwaarden Gift Card - DinkyBee Speelgoed

Voorwaarden DinkyBee.com Gift Card:

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze Gift Card voorwaarden van toepassing op door DinkyBee.com uitgegeven Gift Cards. Door gebruik te maken van een DinkyBee Gift Card aanvaardt u deze Gift Card voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DinkyBee.com uitgegeven Gift Cards (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Gift Cards”) die worden verkocht door DinkyBee.com

2. Iedere Gift Card is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn. Iedere Gift Card wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Gift Card (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Gift Cards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan DinkyBee.com te worden verstrekt.

3. Om een Gift Card te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces voert u bij "waardebonnen" de toegekende code in.

4. Iedere Gift Card is gedurende een bepaalde periode geldig, gedurende twee jaar na uitgifte datum. Na de vervaldatum kan de Gift Card niet meer worden gebruikt.

5. Gift Cards uitgegeven door DinkyBee.com zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via DinkyBee.com.

6. Gift Cards kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Gift Cards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. De restwaarde van de Gift Card kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Gift Card plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Gift Card.

9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Gift Card(s), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.

10. Het is niet toegestaan Gift Cards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Gift Cards wordt ontzegd.

12. Het is niet toegestaan Gift Cards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

13. Deze Gift Card voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Gift Card voorwaarden telkens voor het gebruik van een Gift Card te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Gift Cards gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Gift Card voorwaarden.

14. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Gift Cards of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Gift Cards inwisselen.

15. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Gift Cards of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. DinkyBee.com zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Na annuleren & retourneren van een bestelling welke (gedeeltelijk) betaald is met een Gift Card

Hoe snel is een cadeaubon/-kaart opgewaardeerd na annuleren of retourneren?

Zodra we de annulering of retourzending verwerkt hebben, wordt de Gift Card binnen 24 uur opgewaardeerd. Daarna wordt hij bij een volgende bestelling opnieuw aangeboden als betaalmethode.

Heb je niet alleen met een Gift Card betaald? Dan waarderen we eerst de Gift Card op tot de beginwaarde. De rest van de terugbetaling ontvang je op de rekening waarmee je betaald hebt.

Het saldo van de Gift Card check je in je account, bij ‘mijn waardebonnen’ (wanneer de contact gegevens van de eigenaar van de Gift Card bekend zijn bij DinkyBee.com)