Retour formulier - DinkyBee Speelgoed

Retourformulier DinkyBee.com

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
DinkyBee.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                               — Bestelnummer :


—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 


— Naam/Namen consument(en) 


— Adres consument(en) :    

— IBAN Rekeningnummer:


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


  

— Datum(DD-MM-YYYY):

  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.